1  

Promocije zdravja na delovnem mestu - Mag. Gorazd Vertovšek

info marketing - ponedeljek, april 20, 2015

Mag. Gorazd Vertovšek že vrsto let izvaja promocije zdravja na delovnem mestu

Mag. Gorazd Vertovšek je kot izvedenec pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predavatelj na mednarodnih kongresih medicinskih izvedencev strokovnjak s področja občasne ali trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali invalidnosti (zdravstveni absentizem). Ker je povečana odsotnost z dela iz zdravstvenih razlogov tudi v Sloveniji velik družbeni problem, mag. Gorazd Vertovšek že vrsto let pripravlja izobraževalne seminarje za zaposlene v podjetjih o različnih temah s področja vzdrževanja in promocije zdravja na delovnem mestu. Med najpomembnejšimi sta zagotovo zdrava prehrana in sanitarno-higienski vidiki prehranjevanja na delovnem mestu.
Uspešno podjetje temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta zmanjšuje število poškodb in bolezni, posledično pa tudi njihove stroške. V skrbi za zdravje zaposlenih lahko v podjetju povišamo produktivnost, saj so zdravi delavci polni elana in motivacije, delajo bolj kakovostno in učinkovito.

Promocije zdravja na delovnem mestu prinašajo številne pozitivne učinke

Izhodišče predavanj, ki jih izvaja mag. Gorazd Vertovšek, je v izboljšanju zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu je namreč skupen cilj delodajalca, zaposlenih in družbe v celoti. Hkrati pa se moramo zavedati, da je skrb za lastno zdravje predvsem naša odgovornost, zato moramo narediti vse, da ga ohranimo.
V sklopu promocije varnosti in zdravja na delovnem mestu morajo imeti delodajalci bolj skrben odnos do zdravja zaposlenih. To lahko dosežejo preko vlaganja v njihovo zdravje, ukrepov za čisto delovno okolje, ustvarjanja pozitivnega delovnega vzdušja, spodbujanja dobrih odnosov med sodelavci, izboljšanja delovnih pogojev, spoštovanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter izvajanja preventivnih akcij, kot so izobraževanja o higieni, zdravniški pregledi in telovadba med odmori. Seveda so za izboljšanje počutja na delovnem mestu ključnega pomena tudi izobraževanja in usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih za zaposlene v podjetjih izvaja mag. Gorazd Vertovšek.

Zdrava prehrana na delovnem mestu izjemno pomembna

Promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih izvaja mag. Gorazd Vertovšek, vključujejo različne teme, med najbolj pomembnimi pa je zagotovo promocija zdravega prehranjevanja na delovnem mestu. Ta vključuje tako informativna predavanja o zdravih prehranskih navadah kot tudi predavanja o sanitarno-higienskih vidikih prehranjevanja na delovnem mestu. Mag. Gorazd Vertovšek z izobraževanjem o zdravi prehrani in temeljiti higieni prostorov za prehrano bistveno pripomore k zmanjševanju absentizma oz. odsotnosti z delovnega mesta. 

1