1  

Datumska štampiljka

info marketing - petek, marec 25, 2016

Datumska štampiljka – majhen, a izjemno uporaben (pisarniški) pripomoček

Pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti pogosto ugotovimo, kako koristni so lahko prav pripomočki, katerih delovanje je v resnici zelo preprosto. Eden takšnih pripomočkov je datumska štampiljka, brez katere praktično ne gre v raznih uradih, pisarnah in podjetjih, tako večjih kot manjših, koristna pa je lahko tudi za domačo rabo. Datumska štampiljka pa je seveda še posebej nepogrešljiv pripomoček v poštnih poslovalnicah, kjer zagotavlja nemoten potek delovnega procesa.

Datumska štampiljkaKer je vaš čas dragocen …

Časovni prihranek, ki ga dosežete z uporabo datumske štampiljke namesto z ročnim izpisovanjem datuma, se morda zdi precej zanemarljiv. Vendar pa morate upoštevati, da se v primeru, da je datumska štampiljka v uporabi večkrat na dan, morda celo večkrat na uro, ti časovni prihranki seštevajo. Na letni ravni lahko tako pridobite kar precej časa, še posebej če poleg datumske štampiljke uporabljate tudi druge štampiljke in žige. Obenem tako ne boste po nepotrebnem obremenjevali rok s pisanjem, delo pa bo precej manj monotono – verjetno redki uživajo, ko že tridesetič izpišejo določen datum.

Datumske štampiljke poljubnih velikosti, oblik in barv

Datumska štampiljka je lahko izdelana v skladu z vašimi posebnimi željami – od izbire velikosti in oblike štampiljke, odločite pa se lahko tudi za poljubno barvo. Prav tako obstaja možnost, da je datumska štampiljka opremljena z želeno besedo, kar lahko v nekaterih primerih prav tako prispeva k hitrejšemu in manj napornemu delu. Še ena od možnih različic je štampiljka, pri katerih so meseci izpisani z besedo. Ne glede na vašo konkretno izbiro, pa poskrbite, da bo datumska štampiljka izdelana kvalitetno, saj bo sicer prihajalo do slabših ali celo razmazanih odtisov.

Sončni kolektorji za ogrevanje vode

info marketing - četrtek, marec 24, 2016

Sončni kolektorji za ogrevanje vode v vseh letnih časih 

Sončni kolektorji za ogrevanje vode so bili v preteklosti precej neuporabni v mesecih, za katere je značilna manjša moč sončnega sevanja, oviro za njihovo delovanje pa sta predstavljala tudi sneg in veter. Sodobni sončni kolektorji za ogrevanje vode so v precej manjši meri odvisni od vremenskih pogojev, saj izjemno hitro zaznajo povečano osončenost in se nanjo odzovejo s shranjevanjem toplotne energije. Tako predstavljajo učinkovit način oskrbe s toplo vodo vse dni v letu, tudi v količinah, ki presegajo porabo v povprečnem gospodinjstvu.

sončni kolektorji za ogrevanje vode Občuten finančni prihranek in ogrevanje vode brez škodljivih emisij 

Izračuni kažejo, da lahko sončni kolektorji za ogrevanje vode celo prepolovijo vaše stroške za elektriko. Investicija se tako v povprečju povrne v nekaj letih, sama življenjska doba sončnih kolektorjev za ogrevanje vode pa je v povprečju precej daljša. Še posebej trpežni so kolektorji, katerih funkcionalni del se nahaja v vakuumu in je tako zaščiten pred različnimi neugodnimi vremenskimi pogoji. Vzdrževanje najsodobnejših, tehnološko dovršenih kolektorjev je enostavno, podobno pa velja tudi za samo montažo. Razlog, zaradi katerega se sončni kolektorji za ogrevanje vode po vsem svetu uveljavljajo kot vse bolj resna konkurenca tradicionalnim gorivom, pa je zagotovo tudi ekološki, saj tovrsten način ogrevanje ne predstavlja nikakršne obremenitve za okolje.

Možnost subvencije ob nakupu sončnega kolektorja za ogrevanje vode

Prav dejstvo, da so sončni kolektorji za ogrevanje vode tudi ekološko osveščena izbira, vam lahko pomaga priti do kolektorja po znižani ceni, in sicer s pomočjo subvencije Eko sklada, ki jo je mogoče kombinirati tudi s kreditnim odplačevanjem. Tako je vsekakor smiselno, da ste pozorni na razpise za nepovratna finančna sredstva in pravočasno oddate svojo vlogo. Sončni kolektorji za ogrevanje vode tako poskrbijo za prihranek na več ravneh!

Menjalno stikalo

info marketing - četrtek, marec 17, 2016

Menjalno stikalo je priročna izbira v večjih prostorih

Menjalno stikalo vam lahko olajša nadzor nad prižiganjem in ugašanjem luči ter drugih naprav, kar v večini primerov pomeni tudi nižje stroške elektrike. Še posebej pametna izbira pa so zagotovo menjalna stikala TEM, stikala priznanega slovenskega proizvajalca elektromateriala, saj gre za izredno vzdržljiva stikala z nadpovprečno življenjsko dobo, ki se poleg tega ponašajo tudi z visoko stopnjo varnosti.

Kako funkcionira menjalno stikalo?

Dve stikali in ena sama naprava/luč. Tako bi lahko povzeli bistvo delovanja menjalnega stikala. Prostori, v katerih se najpogosteje uporablja menjalno stikalo, so hodniki, daljše veže, pa tudi drugi nekoliko večji prostori, saj je tam uporaba menjalnega stikala še posebej praktična. Vzpostavitev tovrstne vezave sicer ni pretirano zapletena, kljub temu pa vam odsvetujemo, da se je lotevate sami, saj lahko v primeru pomanjkljivega znanja povzročite več škode kot koristi, predvsem pa spravite sebe in vaše bližnje v nevarnost. Skrb za to, da bo menjalno stikalo delovalo brezhibno, tako raje prepustite mojstrom.

Različice klasičnega menjalnega stikala

Poleg klasičnega menjalnega stikala se lahko odločite tudi za menjalno zatemnilno stikalo TEM. Z njegovo pomočjo lahko prostor zgolj delno zatemnite in tako pričarate romantično atmosfero ali primerno svetlobo za ogled filma. Zatemnilno stikalo pa je lahko med drugim precej uporabno v raznih predavalnicah oziroma med predstavitvami, ko želimo omogočiti čim boljšo vidnost projiciranega teksta in slikovnega gradiva, a prisotnih kljub temu ne želimo prepustiti popolni temi. Ena od možnih različic običajnega menjalnega stikala pa je tudi dvojno menjalno stikalo, ki ga dobite z vezavo dveh menjalnih stikal in enega križnega. Tovrstna vezava vam omogoča prižiganje in ugašanje dveh naprav z dveh različnih mest. Izgovorov, zakaj se električna energija troši po nepotrebnem, tako ne bo več!

Vhodna vrata

info marketing - četrtek, marec 03, 2016

Vhodna vrata – obraz vašega doma

Vhodna vrata predstavljajo enega prvih stikov gostov z vašim domom, zato je pomembno, da naredijo karseda »dober vtis« … 

Izbira materiala in dizajna

Trenutni trendi, povezani z vhodnimi vrati, kažejo, da sta najbolj priljubljena dva tipa, ki bi ju lahko imeli celo za popolnoma nasprotna. Prvi tip so namreč moderna vhodna vrata drznih dizajnov in živahnih barv, drugi pa rustikalna vrata, ki stavijo predvsem na pazljivo izdelane detajle in pričarajo vtis podeželskega okolja, tesno prepletenega z naravo. Svetujemo vam, da naj bo izbira vhodnih vrat pogojena predvsem s siceršnjim slogom gradnje vašega domovanja. Še tako lepa vrata lahko namreč izpadejo neokusno, če se ne ujemajo z okolico. Kar se tiče materialov za vhodna vrata, pa je v ospredju večinoma še vedno les, ki je primeren tako za bolj klasična vrata kot za sodobnejše tipe vrat.

Dodatki za vhodna vrata

Med vse bolj priljubljene dodatke za vhodna vrata spadajo stekleni vitraži s poljubnimi poslikavami, ki predstavljajo zanimivo, malce eksotično poživitev, obenem pa poskrbijo, da v vaše stanovanje vstopi več naravne svetlobe. Vitraži so večinoma izdelani iz posebnega lepljenega stekla, zato dosegajo takšna »kombinirana« vrata tudi visoko stopnjo varnosti. Pri nakupu vhodnih vrat pa bodite pozorni tudi pri izbiri kljuke, za katero je prav tako pomembno, da je usklajena tako s samimi vrati kot z okolico. Detajli so namreč pogosto tisti, ki lahko ustvarijo bistveno razliko.

Vzdrževanje vhodnih vrat

Ob nakupu vrat pa je dobro preveriti tudi, kako skrbeti za njihovo čiščenje in vzdrževanje. Postopka sta odvisna predvsem od materiala, iz katerega so vhodna vrata izdelana, večinoma pa se odsvetuje pretirana uporaba čistil in vode. Čiščenja se tako raje lotite s suho krpo in veliko mero potrpežljivosti. Pri premazih in barvanju pa uporabljajte le preverjene produkte, saj se boste tako izognili poškodbi vhodnih vrat.

ISO 9001

info marketing - četrtek, marec 03, 2016

ISO 9001 – mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja kakovosti 

ISO 9001 je mednarodni standard, del družine standardov ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti, ki ga je izdala nevladna mednarodna organizacija za standardizacijo na splošnem področju. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki vašemu podjetju ponuja orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov na način, ki je primerljiv med vsemi certificiranimi podjetji. ISO 9001 organizacijam omogoča, da se lažje prilagajajo spreminjajočim se zahtevam sodobnega gospodarstva in vse večjim okoljskim ter tehnološkim izzivom. Sistem poslovanja po ISO 9001 krepi sposobnost organizacij, da zadovoljujejo potrebe in pričakovanja svojih strank. Standard zagotavlja trdne temelje za nenehno rast in uspeh organizacij. 

Bureau Veritas nudi kakovostne in celovite rešitve certificiranja

ISO mednarodne standarde le razvija in objavlja, s področjem certificiranja pa se ukvarjajo certifikacijski organi. Med njimi je tudi naše podjetje, ki je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah. 
Bureau Veritas z inovativnim pristopom odjemalcem pomaga pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje in standardov, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj. Certificiranje pomeni, da naše podjetje opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda. Ko ugotovimo, da so izpolnjene vse zahteve iz predmetnega standarda, vam izdamo certifikat za želeni standard.

Sistem vodenja kakovosti prinaša številne prednosti 

Podjetje, ki pridobi certifikat ISO 9001, dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank, obenem pa tudi da dobro razume tveganja, povezana z doseganjem skladnosti v strogo reguliranih dejavnostih in organizacijah, ki želijo zagotoviti visoko kakovost svojih izdelkov in storitev. Z vpeljavo mednarodnega sistema vodenja kakovosti podjetje formalno potrjuje, da je sprejelo koncept kakovosti, učinkovitosti in stalnih izboljšav v poslovanju, s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva strank.  
Osredotočenost na ISO standard 9001 pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. 
Standard je zasnovan tako, da so lahko postopki presoje in certificiranja izvedeni istočasno z drugimi standardi, kot sta na primer ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem, ali sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.


Pridobite certifikat ISO 9001. Sistem vodenja kakovosti bo z uvajanjem nenehnih izboljšav vašemu podjetju omogočil čedalje boljše rezultate. Obiščite nas.  

ISO standard

info marketing - četrtek, marec 03, 2016

ISO standard – s standardi kakovosti do boljše kakovosti izdelkov in zadovoljstva strank

ISO standard kakovostiISO standard 9001 je del družine standardov ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti. Standardi kakovosti obravnavajo različne vidike vodenja kakovosti in zagotavljajo smernice in orodja za učinkovito organizacijo s poudarkom na zagotavljanju in izboljševanju kakovosti svojih proizvodov in storitev za potrebe končnega kupca. V mednarodnem poslovnem okolju se je standard 9001 uveljavil kot standard, ki je v mnogih panogah postal osnoven dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev odjemalcev. Odjemalec je tisti, ki pove, kaj je za njega kakovost in on je tudi tisti, ki s povratnimi informacijami sporoča dobavitelju stopnjo zadovoljstva z izdelkom ali storitvijo. 
ISO standard 9001 organizacijam pomembno olajša, v nekaterih primerih pa celo omogoči dostop na različne trge in prispeva k njihovemu uspehu na teh. ISO standard je namenjen vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. 
ISO standard 9001 je bil že večkrat prenovljen in sicer v letih 1994, 2000 in 2008. Septembra 2015 je izšla peta izdaja ISO 9001:2015. ISO standard:2015 temelji na sedmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse. Danes jih uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Ko ta načela vzamete za svoja, vam lahko pomagajo izboljšati rezultate vaše organizacije.

Kako standardi kakovosti vplivajo na podjetje 

ISO mednarodne standarde le razvija in objavlja, s področjem certificiranja pa se ukvarjajo certifikacijski organi. Med njimi je tudi podjetje Bureau Veritas d.o.o., ki opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda, na primer ISO 9001. Ko ugotovimo, da so izpolnjene vse zahteve iz predmetnega standarda, vam izdamo certifikat ISO 9001. 
S standardi kakovosti na mednarodnem nivoju podjetje potrjuje, da je sprejelo koncept kakovosti, učinkovitosti in stalnih izboljšav v poslovanju, s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva strank. Mednarodni standardi kakovosti bodo izboljšali podobo vašega podjetja ter pripomogli k varčnejši in prožnejši organizaciji. Kar prinaša tudi večje gospodarske koristi. S certifikatom boste tudi zagotovili pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti

Pridobite certifikat ISO 9001 in dokažite, da dobro razumete tveganja, povezana z doseganjem skladnosti v strogo reguliranih dejavnostih in organizacijah, ki želijo zagotoviti visoko kakovost svojih izdelkov in storitev. Naj ISO standard postane vaša konkurenčna prednost. Obiščite nas. 

1