1  

Dedovanje

info marketing - ponedeljek, april 10, 2017

O dedovanju

Dedovanje po starših
Zakon o dedovanju pozna dva pravna naslova, na podlagi katerih lahko določena oseba deduje (dedna naslova): zakon in oporoka. Poznamo torej zakonito in oporočno dedovanje. Tretjega dednega naslova, ki velja v nekaterih drugih pravnih ureditvah (dedne pogodbe), naše pravo ne pozna. Dedovanje izhaja tudi iz ustave in sicer velja za dediča pravica, da pridobi premoženje mortis causa, za zapustnika pa pravica do svobodnega oporočnega razpolaganja. Oporočno dedovanje omogoča zapustniku zlasti to, da odstopi od zakonitega dednega reda ali da ga modificira. Zakon daje oporočnemu dedovanju prednost pred zakonitim dedovanjem. Je pa oporočno dedovanje omejeno z institutom nujnega deleža. 

Kako je z dedovanjem po starših?

Dedovanje po starših lahko tako nastopi po oporočnem ali pa po zakonitem dedovanju. Oporočno dedovanje po starših tako nastopi, če zapustnik v oporoki določi za oporočnega dediča svojega potomca. Če oporoke ni, pa dedovanje po starših nastopi na podlagi zakona in sicer po I. dednem redu, ki določa, da pokojnikovo zapuščino dedujejo pred vsemi njegovi otroci in njegov zakonec. Ti dedujejo po enakih delih. Če obstaja oporoka in zapustnik v oporoki za oporočnega dediča ni določil potomca, potem dedovanje po starših nastopi po institutu nujnega deleža. Nujni dediči imajo pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati; ta del zapuščine je nujni delež.
Nujni delež potomcev znaša polovico tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu.

Višina davka pri dedovanju

Dedovanje

Dediščina, ki jo dedič prejme, je obdavčena. Višina davka je odvisna od vrednosti premoženja ter od tega, od koga se deduje. Ko gre za dedovanje, davek na dediščino plačujejo samo dediči izven prvega dednega reda. Če ni šlo za tako dedovanje davek plačajo vsi dediči, – fizične ali pravne osebe zasebnega prava, ki prejmejo premoženje na podlagi dedovanja v ostalih dednih redih. Če je temelj pridobitve premoženja dedovanje, davek izračuna FURS iz osnove, ki je sestavljena iz vrednosti podedovanega premoženja v času nastanka davčne obveznosti (to je načeloma dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju oz. sklepa o volilu) in od katere se odštejejo dolgovi, stroški in bremena, ki odpadejo na to premoženje. Če je šlo za dedovanje, davek plačujejo zavezanci po davčnih stopnjah, ki se z oddaljenostjo sorodstvene povezave z zapustnikom ter z večanjem podedovanega premoženja povečujejo. Davčna stopnja za davek na dedovanje drugega dednega reda znaša od 5% do 14%, tretjega dednega reda od 8% do 17% in za vse druge osebe od 12% do 39%. Če dediščina zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Davek se ne plača od podedovanega začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnine. 

Dedovanje zaščitene kmetije

info marketing - ponedeljek, april 10, 2017

O dedovanju zaščitene kmetije

Dedovanje zaščitene kmetije

Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev ureja dedovanje zaščitene kmetije. Zaščitena kmetija po tem zakonu je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, v izmeri od 5 ha do 100 ha primerljivih kmetijskih površin. Zaščiteno kmetijo deduje praviloma samo en dedič. Dedovanje zaščitene kmetije lahko nastopi na podlagi zakona (dedovanje brez oporoke) ali na podlagi oporoke. Za dedovanje zaščitene kmetije na podlagi zakona je značilno, da zaščiteno kmetijo v večini primerov deduje zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju (zakonec ali potomec), ki ima namen obdelovati kmetijska zemljišča in ga za to sporazumno izberejo vsi dediči. V kolikor sporazuma ni, pa se za dedovanje zaščitene kmetije dediča določi po naslednjih kriterijih: sorodnik iz bližnjega kolena ima prednost; med sorodniki iz istega kolena pa ima prednost tisti, ki je najbolje usposobljen za opravljanje poklica kmeta ali kaže, da se bo za to najbolje usposobil. 

Glede dedovanja brez oporoke

Zaščiteno kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti le enemu dediču – fizični osebi. Izjemoma sme oporočitelj zapustiti zaščiteno kmetijo več dedičem, če jo zapusti: zakoncema ali enemu staršu in otroku ali posvojencu oziroma njegovemu potomcu, vendar se v tem primeru zaščitena kmetija ne sme deliti po fizičnih delih. Če oporočitelj razpolaga z zaščiteno kmetijo v nasprotju z določbami Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, se izvede dedovanje brez oporoke oz. dedovanje na podlagi zakona. Ko nastopi dedovanje brez oporoke, zakonec, zapustnikovi starši, zapustnikovi otroci in posvojenci ter njihovi potomci, ki ne dedujejo zaščitene kmetije, dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju. Tem dedičem se ne glede na zapustnikovo voljo všteje v nujni delež vse, kar se sicer vračuna v dedni delež po splošnih predpisih o dedovanju, ki urejajo vračunanje daril in volil v dedni delež. Za dedovanje brez oporoke je značilno, da če ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje za dedovanje zaščitene kmetije, dedujejo zaščiteno kmetijo vsi dediči v skladu s splošnimi predpisi o dedovanju. V tem primeru se sme zaščitena kmetija razdeliti po fizičnih delih.

Dedovanje po starših

Dedovanje po starših lahko tudi po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev nastopi po zakonu ali po oporoki. Oporočno dedovanje po starših tako nastopi, če zapustnik v oporoki določi za oporočnega dediča zaščitene kmetije svojega potomca. Če oporoke ni, pa dedovanje po starših nastopi na podlagi zakona in sicer pod pogojem, da ima potomec namen obdelovati kmetijska zemljišča in da ga za to sporazumno izberejo vsi dediči, sicer pa samo če se je potomec usposabljal ali se usposablja za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnost oz. če je odraščal oz. odrašča na kmetiji in je s svojim delom in zaslužkom prispeval k ohranitvi oz. razvoju kmetije. Če pa je napravljena oporoka in zapustnik v oporoki za oporočnega dediča ni določil potomca, potem dedovanje po starših nastopi po institutu nujnega deleža. 

Dedovanje brez oporoke

Oblikovanje spletne strani

info marketing - sreda, april 05, 2017

Oblikovanje spletne strani – najboljše oblikovanje strani


Oblikovanje spletne strani je najbolje prepustiti strokovnjakom, ki vedo, katere dejavnike morajo upoštevati pri sami izdelavi, da bo stran zanimiva in obiskana. Zagotovo ste že tudi sami kdaj naleteli na kakšno spletno stran, ki vas je takoj odvrnila od nadaljevanja, saj se na njej niste znašli. Mnoge spletne strani so izdelane površno, ne vsebujejo kontaktnih podatkov, zanimivih vsebin in nas nikakor ne pritegnejo. Si želite spletne strani, ki jo bodo stranke z veseljem obiskovale, hkrati pa vam bo omogočala enostavno urejanje novih vsebin? V podjetju VSI.SI se ukvarjamo z izdelavo in oblikovanjem spletne strani. Na podlagi večletnih izkušenj in nadgrajevanja znanja bomo za vas izdelali stran, ki bo vaše stranke preprosto pritegnila k ogledu! Z množičnim obiskom se lahko poveča tudi prodaja podjetja, zato je investiranje v dobro oblikovano spletno stran  zares pametna naložba. Oblikovanje strani ni dovolj, potrebno je, da se spletne strani nahajajo na prvih mestih spletnih iskalnikov GOOGLE in NAJDI.SI. Pozorni moramo biti na HTML kodo, ki mora biti prijazna spletnemu iskalniku GOOGLE. Izdelava spletne strani zajema tudi spletne vsebine, ki morajo biti spisane po kriterijih spletnega iskalnika.
oblikovanju spletne strani

Grafično oblikovanje strani


Oblikovanje strani predstavlja začetek izdelave spletne strani. Pri oblikovanju spletne strani so na prvem mestu vedno želje in potrebe stranke, ki jih vedno upoštevamo, z veseljem pa vam tudi svetujemo in predlagamo morebitne izboljšave, s katerimi bi bila oblikovana stran zares izjemna. Pomembno je, da se pri oblikovanju spletne strani trudimo doseči čim bolj zanimiv izgled in vsebino, saj tako zagotovimo večji obisk spletne strani in s tem tudi boljšo prodajo izdelkov oziroma storitev. Se tudi vi zanimate za oblikovanje spletne strani? Če želite, da bo vaša spletna stran v iskalniku med prvimi zadetki kontaktirajte podjetje VSI.SI, v katerem smo pravi strokovnjaki za izdelavo in optimizacije strani, ukvarjamo pa se tudi z oglaševanjem.

Oblikovanje spletne strani – različne cene


Oblikovanje spletne strani nam dandanes ponujajo številna podjetja, zato so cene in kvaliteta same izdelave strani različne. Če si želite kvalitetnih storitev po ugodni ceni obiščite spletno stran podjetja VSI.SI, v katerem so zadovoljne stranke vedno na prvem mestu. Z veseljem bomo poskrbeli, da bo GOOGLE vašo spletno stran uvrstil med prve zadetke saj se zavedamo, da bomo s tem morda vplivali tudi na poslovanje vašega podjetja. Vabljena so tako velika kot tudi manjša podjetja. Vse, kar morate storiti je, da nas kontaktirate in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev. Veselimo se oblikovanja za vas!


Izdelava wordpress strani

info marketing - sreda, april 05, 2017

Izdelava wordpress strani in kvalitetno oblikovanje strani

Izdelava wordpress strani lahko pride prav tako velikim kot malim podjetjem. Ali že poznate wordpress? Gre za najbolj priljubljeno orodje za izdelavo spletnih strani, ki uporabnikom omogoča enostavno upravljanje z vsebinami na njihovi spletni strani. Si tudi vi želite spletne strani, ki bo preprosta za upravljanje, poleg tega pa jo bodo vaše stranke z lahkoto našle? V podjetju VSI.SI se med drugim ukvarjamo tudi z izdelavo wordpress strani, pri kateri upoštevamo vse dejavnike, ki so pomembni pri nastajanju dobro zasnovane spletne strani. Nudimo vse od izdelave osnovne spletne strani kot vizitke, do izdelave kompleksne spletne strani ali spletne rešitve. Če želite pričeti s spletno prodajo, pa vam izdelamo tudi kvalitetno spletno trgovino, ki vam bo ustvarila dolgoročen posel. Vse to vam nudimo po ugodnih cenah. Vsi vemo, da je lahko izdelava spletne strani precej velik strošek, kar za naše podjetje ne velja, saj se pred samo izdelavo  sestanemo s stranko, da spoznamo njene želje in potrebe. Za vsako stranko pripravimo individualno ponudbo. Ne skrbite, omenjen sestanek je brezplačen! Vas zanima oblikovanje strani? Vabimo vas k ogledu naše spletne strani, kjer boste našli dodatne informacije, lahko pa nas tudi kontaktirate. Preverite lahko tudi naše reference izdelave spletne strani.

Izdelava spletnih strani reference
 

Oblikovanje strani


Oblikovanje strani ni enostavno, saj moramo stran oblikovati tako, da bo obiskovalcem zanimiva, da bodo na njej z lahkoto našli iskane informacije in da se bodo z veseljem vrnili k ponovnemu ogledu. Odločiti se moramo katere podatke bomo objavili in katere ne, ne smemo pa pozabiti na kontaktne podatke, da nas bodo lahko morebitne stranke ob potrebi kontaktirale. Za oblikovanje strani in izdelavo wordpress strani se lahko obrnete na podjetje VSI.SI. Nudimo vam omenjene storitve po ugodnih cenah, zagotavljamo pa vam tudi 100% kvaliteto in zanesljivost pri opravljanju storitev. Izdelava spletne strani je pomemben korak v svet internetnega marketinga. Naredite ga s pomočjo našega podjetja! Pošljite nam povpraševanje.

Izdelava wordpress strani in ostale storitve


Izdelava wordpress strani je samo ena izmed storitev, ki smo jih za vas pripravili v podjetju VSI.SI. Nudimo vam namreč mnogo več. S pomočjo optimizacije bomo poskrbeli, da bo vaša spletna stran strankam ponujena med prvim strani v brskalniku, kar lahko ima bistven vpliv na obiskanost spletne strani in prodajo podjetja. Za vse dodatne informacije o izdelavi wordpress strani in ostalih storitvah vas vabimo k obisku naše spletne strani!
oblikovanje strani Vsisi

Izdelava internetne strani

info marketing - sreda, april 05, 2017

Izdelava internetne strani kvalitetna izdelava spletnih strani Ljubljana

Izdelava internetne strani sodi med osnovne dejavnosti podjetja VSI.SI. Določena spletna stran je seveda lahko odlično izdelana, vendar to še ni dovolj. V spletnem marketingu obstajajo številna pravila in triki, ki jih moramo upoštevati, če želimo, da je naša spletna stran v brskalniku med prvimi rezultati. Predstavljajmo si naslednjo situacijo: ker želimo na spletu poiskati določen podatek, vpišemo v brskalnik Google ključno besedo, ki je tesno povezana z iskano vsebino. Google nam seveda ponudi različne zadetke, ki so razdeljeni po straneh. Najprej vedno preverimo prve zadetke, ki nam jih je podal Google, saj smo prepričani, da bomo na teh spletnih straneh našli željene informacije. Kolikokrat pa preverimo tudi zadetke na 2., 3. in vseh ostalih straneh, ki nam jih je ponudil brskalnik? Podjetja, katerih spletne strani niso med prvimi rezultati iskalnika imajo slabše možnosti, da bi do njih pristopili morebitni kupci. Prav zato je potrebno k izdelavi spletne strani pristopiti na drugačen način in sicer tako, da stran tudi optimiziramo. Tudi vi iščete izdelavo spletnih strani v Ljubljani? V podjetju VSI.SI smo na tem področju pravi strokovnjaki. Vabimo vas k ogledu naše spletne strani.


Izdelava spletnih strani v Ljubljani


Izdelava spletnih strani v Ljubljani vam je na voljo tudi v podjetju VSI.SI. Nudimo vam ugodno izdelavo spletnih strani. Za vsako stranko pripravimo individualno ponudbo za izdelavo spletne strani, po predhodnem posvetovalnem sestanku. Sestanek je za vsako stranko brezplačen in vam nudi vpogled v osnove internetnega marketinga, prav tako pa vam omogoči, da razjasnite vaše cilje in želje, povezane s spletno stranjo. Izdelava spletnih strani v Ljubljani je lahko (odvisno od ponudnika) zelo draga, zato poiščite najcenejšo! Odlična izbira za izdelavo spletne strani je tudi podjetje VSI.SI.

Izdelava internetne strani in ostala ponudba


V podjetju VSI.SI za vas izvajamo tudi oglaševanje in optimiziranje spletnih strani. Za vse storitve veljajo ugodne cene in visoka kvaliteta opravljenih storitev, zato vam ni potrebno skrbeti. Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran, na kateri boste našli vse potrebne informacije, lahko pa nas tudi kontaktirate. Če iščete poceni in kvalitetno izdelavo spletnih strani v Ljubljani smo v podjetju VSI.SI pravi naslov za vas. Dogovorili se bomo za sestanek, določili ustrezno ceno in nato za vas poskrbeli z izdelavo spletne strani, ki jo bo Google zagotovo uvrstil na prvo mesto!1