1 2 3 

Gostilna Gorenjska

info marketing - četrtek, junij 29, 2017

Gostilne na Gorenjskem ne bo težko najti, a če iščete zares dobro, se oglasite pri Moby Dicku. Smo dobra in poceni gostilna na gorenjskem in ponujamo pice, solate, lazanje in izbrano pijačo. Ne le to, v Moby Dicku boste hrano uživali tudi ob prelepem razgledu. Lahko si izberete mizo na zunanji pokriti terasi ali pa v notranjosti gostilne. Gorenjska picerija nudi brezskrbno parkiranje, otoško igrišče, pa tudi pub. Dobra hrana in prijetno druženje vas pričakujeta na Gorenjskem - pri Moby Dicku. 

Več tukaj.

Usnjena oblačila

info marketing - sreda, junij 28, 2017
Usnjena oblačila so nujno potrebna za udobno vožnjo vsakega motorista. Še posebej pa so usnjena oblačila pomembna na dolgih poteh in v primeru slabega vremena, saj so usnjena oblačila edina motoristična oblačila za dež, ki po eni strani omogočajo zaščito, na drugi strani pa prijetno počutje motorista. V naši poslovalnici so vam na voljo odlična motoristična oblačila za dež. Na voljo imamo otroška motoristična oblačila (seveda tudi otroške čelade), uredimo vam motoristična oblačila po meri ter priskrbimo odsevna motoristična oblačila. Pri nas so motoristična oblačila pogosto v akciji, prodajamo pa tudi rabljeno motoristično opremo. Za nas je na prvem mestu vedno kvaliteta, saj je ta povezana z zadovoljstvom naših strank. Na drugi strani pa se kajpak trudimo, da so naše cene konkurenčne in rečemo lahko, da je nakup pri nas dober.

Usnjena oblačila za varno vožnjo


Prednosti usnjenih oblačil so številne. V prvi vrsti so to koristna motoristična oblačila za dež, saj vam bodo omogočila, da boste suhi ostali tudi v mokrem vremenu. Gre za odsevna motoristična oblačila, kar je pomembno z vidika varnosti, saj je v določenih pogojih, kot so oblačnost, megla in tudi dež pogoji vidljivosti zmanjšani, zato je pomembno, da ste tudi v tovrstnih razmerah dobro vidni. Seveda pa vas usnjena oblačila nekoliko zaščitijo tudi pri padcu in še bolj pri zdrsu.

Motoristična oblačila za dež pri nas so ugodna


Glede na to, da smo specializirana trgovina za motoriste lahko pri nas dobite raznovrstna in odlična motoristična oblačila za dež. Če želite, poskrbimo tudi za izdelavo motorističnih oblačil po meri. Pri nas so motoristična oblačila pogosto v akciji, tako da je nakup pri nas res ugoden. Na voljo vam je vedno tudi naš team motorističnih strokovnjakov, ki vam bodo z veseljem svetovali in za vas poiskali najugodnejšo rešitev. Obiščite nas v naši poslovalnici v BTC in si oglejte našo pestro ponudbo.

Rabljena motoristična oprema

info marketing - sreda, junij 28, 2017
Rabljena motoristična oprema je atraktivna predvsem za tiste, ki bi radi opravili karseda ugoden nakup, saj lahko izvrstno rabljeno motoristično opremo dobite zelo poceni. Posebej zanimiva je tudi ženska motoristična oprema, saj ni nobene potrebe za tem, da bi imele ženske le manjšo številko kombinezona, sicer pa bi bile po izgledu povsem enake moškim. Ženska motoristična oprema je namreč po svoji izdelavi prilagojena nežnejšemu spolu, tako da lahko od moških modelov loči tudi estetsko, kar znajo ženske seveda zelo ceniti.


Toplotne črpalke zrak voda

info marketing - sreda, junij 28, 2017
Toplotna črpalka zrak voda, katere ceno si lahko ogledate na našem ceniku za toplotne črpalke, je okolju prijazen sistem ogrevanja, saj toplotna črpalka zrak voda s svojim delovanjem izkorišča toploto, ki je v okolju uskladiščena zaradi delovanja oziroma ogrevanja s strani sonca. Cena, o kateri priča cenik za toplotne črpalke, je tako zelo relativna, saj je nanjo potrebno gledati kot na investicijo v prihodnost, na podlagi katere bodo obratovalni stroški vašega objekta zaradi nižjih stroškov ogrevanja občutno nižji.

Varstvo pred požarom

info marketing - sreda, junij 28, 2017
Varstvo pred požarom je od vseh ukrepov varstva in zdravja pri delu morda še najpomembnejše. Varstvo pred požarom namreč prepreči, da bi prišlo do požara, ki je eden najhujših škodnih dogodkov, ki se lahko zgodijo v podjetju. Trebe je vedeti, kaj je varnost in zdravje pri delu, poznati je potrebno poznati pravilnik o varstvu pri delu, redno je potrebno opravljati preglede in preizkuse delovne opreme. Toda varstvo pred požarom je tisto, ki prepreči požar.


 

Varstvo pred požarom je izrednega pomena


Ko se zgodi požar, je to eden najhujših dogodkov, ki ogrozijo varstvo in zdravje pri delu. Ko se razplamti ogenj, ga je pogosto zelo težko obvladati in še težje ga je obvladati hitro. Ogenj v razmeroma kratkem času uniči veliko premoženja, seveda pa resno ogroža tudi človeška življenja. Zato je ključno, da ima podjetje kot del varstva pred požarom dobro zasnovo požarne varnosti. Le tako bo možnost izbruha požara v podjetju zmanjšana na minimum. Vsekakor je potrebno vso energijo usmerjati v preprečitev požara, saj se tako izognemo ne le nevarnosti, ampak tudi škodi. Seveda pa je v primeru požara potrebno ukrepati premišljeno, zbrano, odgovorno in učinkovito.

Varstvo in zdravje pri delu je dosti več kot nujno zlo


Številni podjetniki z nelagodjem gledajo na uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju, preglede in preizkuse delovne opreme, pravilnik o varstvu pri delu in na varstvo in zdravje pri delu kot celoto, saj v tem vidijo kopico birokratskih težav in nepotrebnih stroškov. Toda kaj je varnost in zdravje pri delu in komu je namenjena? Odgovor na to vprašanje je zelo enostaven. Varstvo in zdravje pri delu je namenjeno ljudem, saj gre pri tem za zaščito delavcev, ljudi. Človeško zdravje in življenje sta neprecenljiva, zato moramo storiti vse, da ju zavarujemo. Pri tem stroški in administrativni napori ne smejo biti ovira. Še posebej pa to seveda velja za varstvo pred požarom.

Odpravnina

info marketing - sreda, junij 28, 2017

odpravnina za 3 mesece dela

Odpravnina delavcu pripada: 1. ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti (108. člen ZDR-1), 2. v primeru, da sam poda izredno odpoved zaradi razlogov, ki so na strani delodajalca (111. člen ZDR-1), 3. ko mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer ko poteče čas, za katerega je bila sklenjena oz. ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena ter 4. ob upokojitvi, in sicer če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

Odpravnina po 1. in 2. točki se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna bruto plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini:  1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let;  1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let in  1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let. Odpravnina ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. 

Višina odpravnine delavcu za 3 mesece dela

odpravnina
Odpravnina delavcu zaposlenemu za določen čas se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina delavcu, zaposlenemu za določen čas, v trajanju eno leto ali manj, pripada v višini 1/5 osnove. Odpravnina delavcu, zaposlenemu za določen čas, v trajanju več ko eno leto, pripada v višini 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del 1/5 osnove za vsak mesec dela. Odpravnina delavcu, zaposlenemu za določen čas, ne pripada, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, če gre za sezonsko delo, ki traja manj kot 3 mesece ter če gre za opravljanje javnih del. Odpravnina za 3 mesece dela pri minimalni plači (804,96 EUR bruto) znaša 160,99 EUR (804,96 × 1/5 = 160,99). Odpravnina za 3 mesece dela pri povprečni bruto plači 1.200,00 EUR znaša 240,00 EUR (1.200 × 1/5 = 240). Odpravnina za 3 mesece dela pri povprečni bruto plači 2.500,00 EUR znaša 500,00 EUR (2.000 × 1/5 = 500). Odpravnina za 3 mesece dela znaša enako, kot odpravnina za delo do enega leta, nad enim letom pa se doda še sorazmerni del. Tako odpravnina za delo 15 mesecev pri minimalni plači znaša 201,24 EUR (160,99 + (160,99 × 3/12) = 201,24).

Dedovanje

info marketing - sreda, junij 28, 2017

O dedovanju po zakonu

Za dedovanje v Republiki Sloveniji veljajo določbe Zakona o dedovanju, kolikor ni z drugim zakonom drugače določeno. Deduje se lahko stvari in pravice, ki pripadajo posameznikom (zapustnikom). V Sloveniji imamo poleg splošnega Zakona o dedovanju še poseben Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Po tem zakonu veljajo za dedovanje t.i. zaščitenih kmetij drugačna pravila, kot za dedovanje drugih pravic. 

Zakon o dedovanju obravnava dedovanje po zakonu v drugem poglavju. Na podlagi zakona dedujejo po zapustniku njegovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegov zakonec, njegovi starši, posvojitelj in njegovi sorodniki, njegovi bratje in sestre ter njihovi potomci in njegovi dedi in babice ter njihovi potomci. Dedovanje po zakonu se izvede po dednih redih. Dediči bolj bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda. Dedovanje po zakonu je zasnovano tako, da prvi dedni red sestavljajo zapustnikovi potomci in njegov zakonec, drugi dedni zapustnikovi starši in njegov zakonec ter tretji dedni red zapustnikovi stari starši, dedi in babice. Zakon o dedovanju ureja dedovanje po zakonu tako v materialnem (vsebinskem), kot tudi v formalnem (postopkovnem) smislu.

Pri zaščiteni kmetiji v lasti samo enega lastnika se v primeru, da je več sodedičev istega dednega reda, dedovanje izvede takole: deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to sporazumno izberejo vsi dediči; če do sporazuma ne pride, imajo pri dedovanju prednost zapustnikov zakonec in potomci, ki se usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Če je takih več, imajo prednost tisti, ki odraščajo ali so odraščali na kmetiji in so s svojim delom ali zaslužkom prispevali k ohranitvi oziroma razvoju kmetije. Ob enakih pogojih ima prednost pri dedovanju zaščitene kmetije zapustnikov zakonec. Če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani zapustnikovega preživelega zakonca, potem imajo ta in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred drugimi zapustnikovimi potomci

Dedovanje – davek na dedovanje

Davek na dedovanje (pravilno: davek na dediščino) ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Davek na dedovanje se ne plača, če je dedoval dedič prvega dednega reda. Vsi ostali dediči – fizične ali pravne osebe zasebnega prava, ki prejmejo premoženje na podlagi dedovanja, plačajo davek na dedovanje. Osnova za davek na dedovanje je vrednost podedovanega premoženja v času nastanka davčne obveznosti. Davčna stopnja za davek na dedovanje drugega dednega reda znaša od 5% do 14%, tretjega dednega reda od 8% do 17% in za vse druge osebe od 12% do 39%.


Izvedba strešne konstrukcije

info marketing - torek, junij 27, 2017
Izvedba strešne konstrukcije je zagotovo ena pomembnejših faz gradbeništva pri gradnji kateregakoli objekta. Če je izvedba strešne konstrukcije kvalitetna, je namreč dobra tudi streha, katero krovec na strešno konstrukcijo postavi. Dober program za strešne konstrukcije se začne s kakovostnim načrtom strešne konstrukcije. Nato je potrebna pametna sestava strešne konstrukcije, popolna izvedba strešne konstrukcije in nazadnje še ustrezna zaščita strešne konstrukcije. Le na tak način bodo nosilne konstrukcije zgrajene tako, da bodo ustrezno opravljale svojo vlogo in učinkovito kljubovale zobu časa ter tako omogočile popolno zadovoljstvo uporabnikov oziroma investitorja.

Izvedba strešne konstrukcije pri nas je odlična


Izvedba strešne konstrukcije v našem podjetju poteka skrbno in temeljito od samega začetka do zadnje faze. Kvaliteten načrt strešne konstrukcije upošteva statiko strešne konstrukcije ter poskrbi za ustrezno projektno rešitev. Sestava strešne konstrukcije je pri nas usklajena z normami in stroko, seveda pa poskrbimo tudi za kvalitetne materiale. V okviru našega programa za strešne konstrukcije nadaljujemo s popolno izvedbo strešne konstrukcije oziroma z montažo, ki je natančna, skrbna in popolna. Seveda poskrbimo tudi za to, da je zaščita strešne konstrukcije kakovostna, saj je to ključno, da konstrukcija zdrži dolga desetletja. Zanesljivost, zadovoljstvo in ugodna cena so le nekatere naše prednosti.

 

Program za strešne konstrukcije, ki je nadpovprečen


Naš program za strešne konstrukcije presega programe za strešne konstrukcije velike večine naše konkurence. Seveda se z veseljem lotimo vsakega enostavnega in manjšega projekta, a na drugi strani poskrbimo tudi za najbolj zahtevne in največje projekte, ki terjajo kvalitetne in ekstremne konstrukcije. Veliki razponi in silne obremenitve za nas ne predstavljajo ovire, saj naš tim strokovnjakov poskrbi za ustrezne izračune, pametne rešitve in perfektno izvedbo. Pri najzahtevnejših objektih poskrbimo za vse od A do Ž. Oblikujemo idejno zasnovo, priskrbimo izračune, z naročnikom uskladimo podrobnosti, organiziramo proizvodnjo, priskrbimo prevoz, izvedemo kvalitetno in strokovno montažo ter konstrukcijo ustrezno zaščitimo in zavarujemo. Celostna storitev je zaščitni znak našega podjetja.

Strešne konstrukcije

info marketing - torek, junij 27, 2017
Strešne konstrukcije v okviru našega programa za strešne konstrukcije imajo vse, kar morajo odlične strešne konstrukcije. Odlikujejo jih natančnost, trdnost, stabilnost, vrhunski materiali in ustrezna statika. Poleg tega se naš program za strešne konstrukcije odlikuje tudi z izvedbami, ki so jih zmožna ponuditi le redka podjetja. Če gre za zapletene jeklene strešne konstrukcije z velikanskimi razponi in nadpovprečnimi obremenitvami, je naše podjetje tisto, ki predlaga in izvede ustrezne rešitve, ki navdušujejo. Visoka kvaliteta, predanost delu in velika odgovornost do naročnika so atributi, na katere smo ponosni.

Kopalniška kad

info marketing - torek, junij 27, 2017
Kopalniške kadi, še posebej pa kotne kopalne kadi se lahko prilagodijo prav vsaki kopalnici. S kotnimi kopalnimi kadmi omogočimo optimalen izkoristek prostora v vaši kopalnici. Dimenzije kopalne kadi morajo ustrezati prostoru v katerega želimo kad postaviti, da bo vgradnja kopalne kadi dolomite potekala brez težav. Za dodatno udobje pa lahko v kotno kopalniško kad vgradimo tudi masažni sistem. V vsako kopalniško kad lahko vgradimo vodne ali zračne šobe. Uporaba takšne kopalniške kadi bo pripomogla k sprostitvimišic, boljšemu krvnemu obtoku in boljšemu počutju.


1 2 3