Certifikat ISO 14001

info marketing - petek, april 22, 2016

ISO 14001 – zavežite se k varovanju okolja in stopite korak pred konkurenco

ISO 14001 je del mednarodno priznanih standardov, ki ureja ravnanje z okoljem v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Ker prepoznava najpomembnejše zahteve prepoznavanja in obvladovanja okoljskih vidikov vsakršne organizacije, ga lahko uvedejo tako multinacionalne organizacije, kakor podjetja z enim zaposlenim, združenja, društva ipd. Uvedba ISO 14001 standarda za varovanje okolje je eno najpomembnejših orodij, s katerim si lahko pomagate pri zmanjševanju negativnih vplivov vašega delovanja na okolje. 

Skrb za okolje je del poslovne strategije

Standard kakovosti ISO 14001Odgovorno ravnanje z okoljem je danes pomembnejše kot kdaj koli prej. Kako prispevati k varovanju okolja, pa se ne sprašujejo le ozaveščeni posamezniki, pač pa tudi podjetja, saj skrb za okolje narekuje tudi sprejemanje poslovnih odločitev. Seveda pa odgovorno ravnanje z okoljem od organizacije zahteva učinkovit sistem delovanja. Ta mora biti v skladu s predpisi, ki okoljske vidike urejajo. Rešitev, ki se ponuja, je uvedba standarda  ISO 14001. Poleg očitne koristi za okolje, ISO 14001 izboljšuje vašo kakovost, prepoznavnost in konkurenčnost.
Standard, ki bo vam in vašemu podjetju pomagal voditi in izboljšati skrb za okolje 
Če naštejemo le nekatere prednosti uvedbe standarda ISO 14001: 

  • energetska učinkovitost in manjša poraba energije, posledično boljši nadzor stroškov,
  • večje zaupanje svojih strank in večja prepoznavnost ter ugled v javnosti,
  • nižje zavarovalne premije, saj boste s standardom ISO 14001 zmanjšali tveganje za odškodninsko odgovornost,
  • združljivost standarda z drugimi standardi ISO, za še večjo kakovost vaše organizacije. 

Pridobitev certifikata

Za pridobitev certifikata se obrnite na v svetu vodilno certifikacijsko hišo Bureau Veritas Certification. Svojim strankam postopek pridobivanja ustreznega certifikata prilagodimo po meri potreb vaše organizacije. Po analizi sledi načrtovanje presoje in izvajanje ustreznih ukrepov s strani organizacije. Po izdaji certifikata sistema ravnanja z okoljem, ki velja tri leta, pa izvajamo kontrolne presoje in recertifikacijo. Smo del mednarodne mreže, ki deluje v prek 100 državah. To nam omogoča poznavanje globalnih, kot tudi poglobljeno poznavanja lokalnih razmer. Zaupajte nam in pomagali vam bomo doseči ne le merila zakonodajnih zahtev, pač pa visok nivo kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti.