Dedovanje

info marketing - torek, december 19, 2017
V Sloveniji lahko dedujemo po dveh pravnih podlagah
Dedovanje je postopek, ki zadane vsakega od nas. Gre za proces, ko premoženje zapustnika preide na dediče. Dedujemo lahko po dveh pravnih podlagah, in sicer:
  • po zakonu in
  • po oporoki

Dedovanje nujni delež

Različni načini sestave oporoke

DedovanjeNajpogosteje zapustnik pred smrtjo pripravi oporoko in tako poskrbi, da premoženje preide v roke njegovih najbližjih. Oporoko lahko zapustnik zapiše lastnoročno. Pri lastnoročni oporoki je nujno, da je le-ta napisana z lastno roko in lastnoročno tudi podpisana, v nasprotnem primeru ni veljavna. Nemalokrat pa se ljudje odločajo tudi za sestavo oporoke pred pričami. Za pisno oporoko pred pričami ni pomembno, kdo jo sestavi in kako je napisana, pomembno pa je da: oporočitelj sestavek (listino), ki ga je napravil nekdo drug, lastnoročno podpiše v navzočnosti dveh prič in hkrati izjavi, da je to njegova oporoka in se priči podpišeta na sami oporoki.

Kdaj pride v poštev dedovanje po zakonu?

V primeru, ko oporoka, ki jo je zapustnik sestavil ni veljavna, dedič ne želi delovati ali pa zapustnik oporoke sploh ni napisal, se uporabi dedovanje po zakonu. Dedovanje po zakonu temelji na dednih redih, ki jih opredeljuje Zakon o dedovanju.
1. dedni red: zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner,
2. dedni red: zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre) ter zakonec oz. zunajzakonski partner,
3. dedni red: zapustnikovi dedi in babice ter njihovi potomci.
Dediščina se med posameznimi pripadniki dednih redov deli na enake dele. V primeru, da zapustnik ni imel potomcev, je pa bil poročen ali je živel v zunajzakonski skupnosti, bodo polovico premoženja podedovali njegovi starši, polovico pa partner zapustnika.
Zakon prav tako omejuje zapustnika pri oporočnem dedovanju, saj z institutom nujnega dediča določa, da imajo najbližji sorodniki zapustnika pravico do t.i. nujnega deleža oz. do določene vsote zapustnikovega premoženja.
Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:
  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.
Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za:
  • starše, dedke in babice, brate in sestre.
V primeru postopka dedovanja, pa naj gre za dedovanje po očetu, dedovanje po starših ali dedovanje po možu oz. ženi je najpametneje najeti odvetnika, ki nas bo skozi cel postopek vodil in skrbel za pozitiven rezultat.