Inštrukcije statistike

info marketing - ponedeljek, februar 24, 2014

Inštrukcije statistike in pomoč pri SPSS analizah

Inštrukcije statistikeD&S Inštrukcije nudi kakovostne inštrukcije statistike – tako teoretične osnove kot razlago že opravljenih analiz in interpretacij podatkov ter inštrukcije pri praktičnem delu s programom SPSS. Naloga statistike je izluščiti najboljšo informacijo iz razpoložljivih podatkov. Zbiranje podatkov je izhodišče za statistično delo, bodisi s pomočjo anketiranja bodisi s pomočjo sistematskega opazovanja, temu pa sledi povzemanje s pomočjo opisne statistike. Statistika se ukvarja z obdelavo, analizo, predstavitvijo množičnih pojavov v znanosti, gospodarstvu, industriji, kmetijstvu, zdravstvu, socialnem življenju, šolstvu, biologiji, prometu, trgovini, varstvu okolja in vseh geografskih vedah.

Za inštrukcije statistike je pomembno, da kandidatu razložimo, kako lahko preko podatkov, ki jih pridobimo na različne načine, napovemo ali razložimo nek pojav. Kandidat se mora naučiti formule in različne metode ter osvojiti njihovo uporabo. V ta namen mu je na voljo povzetek razlage osnovnih pojmov skupaj s formulami in primeri, če je le mogoče, pa vsakega posameznika tudi naučimo, kako na kalkulatorju uporabiti statistična orodja, s pomočjo katerih skrajšamo čas računanja.

 

Inštrukcije SPPS za poglobljeno spoznavanje statističnih pojmov in postopkov

Za vse, ki si želite podrobneje spoznati program SPSS, v D&S Inštrukcije nudimo tudi inštrukcije SPSS. Program SPSS je namenjen statistični obdelavi podatkov, inštrukcije SPSS pa vam bodo omogočile poglobljeno spoznavanje statističnih pojmov in postopkov. Naše inštrukcije SPSS-a so lahko namenjene obravnavi snovi, ki jo potrebujete za potrebe diplome, magisterija ali doktorata, lahko pa so namenjene tudi splošnemu usposabljanju, ki vam bo omogočalo osnovno samostojno uporabo programa.

 

Inštrukcije statistike – priprava na izpit iz statistike

Na naših fakultetah in visokih šolah se izpiti iz statistike precej razlikujejo. Inštrukcije statistke v D&S Inštrukcije se posvečajo le določenim poglavjem:

  • urejanje in prikazovanje podatkov;
  • srednje vrednosti;
  • mere variabilnosti;
  • porazdelitve (zvezne in diskretne);
  • verjetnostni račun;
  • intervali zaupanja;
  • preverjanje statističnih domnev, statistično sklepanje;
  • bivariantna analiza (korelacija, regresija) in
  • časovne vrste.

Odločite se za kakovostne in učinkovite inštrukcije statistike in programa SPPS. Vabljeni!