ISO 9001

info marketing - četrtek, marec 03, 2016

ISO 9001 – mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja kakovosti 

ISO 9001 je mednarodni standard, del družine standardov ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti, ki ga je izdala nevladna mednarodna organizacija za standardizacijo na splošnem področju. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki vašemu podjetju ponuja orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov na način, ki je primerljiv med vsemi certificiranimi podjetji. ISO 9001 organizacijam omogoča, da se lažje prilagajajo spreminjajočim se zahtevam sodobnega gospodarstva in vse večjim okoljskim ter tehnološkim izzivom. Sistem poslovanja po ISO 9001 krepi sposobnost organizacij, da zadovoljujejo potrebe in pričakovanja svojih strank. Standard zagotavlja trdne temelje za nenehno rast in uspeh organizacij. 

Bureau Veritas nudi kakovostne in celovite rešitve certificiranja

ISO mednarodne standarde le razvija in objavlja, s področjem certificiranja pa se ukvarjajo certifikacijski organi. Med njimi je tudi naše podjetje, ki je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah. 
Bureau Veritas z inovativnim pristopom odjemalcem pomaga pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje in standardov, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj. Certificiranje pomeni, da naše podjetje opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda. Ko ugotovimo, da so izpolnjene vse zahteve iz predmetnega standarda, vam izdamo certifikat za želeni standard.

Sistem vodenja kakovosti prinaša številne prednosti 

Podjetje, ki pridobi certifikat ISO 9001, dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank, obenem pa tudi da dobro razume tveganja, povezana z doseganjem skladnosti v strogo reguliranih dejavnostih in organizacijah, ki želijo zagotoviti visoko kakovost svojih izdelkov in storitev. Z vpeljavo mednarodnega sistema vodenja kakovosti podjetje formalno potrjuje, da je sprejelo koncept kakovosti, učinkovitosti in stalnih izboljšav v poslovanju, s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zadovoljstva strank.  
Osredotočenost na ISO standard 9001 pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. 
Standard je zasnovan tako, da so lahko postopki presoje in certificiranja izvedeni istočasno z drugimi standardi, kot sta na primer ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem, ali sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.


Pridobite certifikat ISO 9001. Sistem vodenja kakovosti bo z uvajanjem nenehnih izboljšav vašemu podjetju omogočil čedalje boljše rezultate. Obiščite nas.