Digitalni marketing

Digitalni marketing za doseganje poslovnih ciljev

Content marketing

Včasih so podjetja oglaševala predvsem prek plakatov in oglasov v revijah, na radiu in na televiziji. Vendar pa v zadnjih letih internet izriva tovrstne kanale oglaševanja, zaradi česar je v ospredje stopil digitalni marketing. Podjetja, ki torej želijo uspešno nagovarjati svoje občinstvo, ne smejo izpustiti aktivnosti v sklopu internetnega marketinga.

Pomembno je, da še pred izvedbo aktivnosti digitalnega marketinga naredimo marketinški načrt. Pri tem je treba izhajati iz virov, ki so nam na razpolago, in ciljev, ki jih nameravamo doseči. V zvezi z opredelitvijo ciljev se moramo fokusirati na naše ciljne stranke. Vedeti moramo, kdo so ljudje, ki naj bi jih zanimali naši produkti, in jih čim bolj podrobno opredeliti. Pred izdelavo marketinškega načrta moramo izvesti tudi analizo trga. Gre za to, da ugotovimo, kaj se dogaja v panogi, v kateri delujemo. Katera podjetja so nam največji konkuretni in kako se ona lotevajo pristopa do strank? Kako stranke na to reagirajo?

Content marketing kot osrednja točka internetnega marketinga

Ko smo ugotovili, kaj se dogaja na trgu naše panoge, in določili, kdo so naše ciljne stranke, se odločimo, na kakšen način bomo nagovarjali ljudi. Katere digitalne kanale bomo v te namene uporabili in kakšno vsebino jim bomo ponudili?

Internetni marketing

Ko govorimo o vsebini, govorimo o content marketingu. To je področje digitalnega marketinga, ki se osredotoča na načrtovanje vsebine, ki naj bi bila čim bolj relevantna in zanimiva za bralce. Vsebino lahko ponudimo v obliki zapisov, kot fotografije ali videoposnetke. Možnosti so neskončne. Ko smo izvedli analizo trga, smo verjetno ugotovili, kakšno vsebino svojim strankam ponujajo konkurenčna podjetja. In ravno to nam je lahko izhodišče pri tem, kakšne vsebine bomo ponudili mi – in jih vključimo v marketinški načrt.

Pri content marketingu moramo najprej vedeti, kakšna je vizija našega podjetja, kaj želimo z vsebino sporočiti, kaj doseči. Zavedati se moramo, kdo so naše stranke in način nagovarjanja prilagoditi njim. Od konkurence se lahko naučimo, kaj deluje in kaj ne. Določene elemente, ki so nam pri konkurenci všeč, lahko uporabimo tudi v našem primeru. Hkrati pa izločimo vse tiste elemente, za katere smo v sklopu analize trga ugotovili, da ne delujejo oziroma, da imajo prej negativen kot pozitiven učinek na občinstvo.

Smiselno je poudariti, da je digitalni marketing neprestano testiranje, preizkušanje novih metod in učenje iz napak. Kar deluje drugje, ne bo nujno delovalo pri naših ciljnih strankah. Prav zato je pomembno, da stalno opazujemo povratne informacije in izboljšujemo proces.