Digitalna strategija

Digitalna strategija – določitev ciljev in njihove realizacije

Digitalna strategija je kot osnutek, ki ga pripravimo, preden se lotimo konkretnih delovnih nalog. Strategija digitalnega marketinga je faza, znotraj katere razmislimo o tem, kakšni so sploh naši cilji, ki jih z oglaševanjem nameravamo doseči. Ti so namreč podlaga za vse aktivnosti, ki jih bomo kasneje izvajali.

Prvi korak: raziskava trga

Raziskava trga

Ko se lotevamo digitalne strategije podjetja, je prvi smiselni korak, da najprej izvedemo raziskavo trga. Tako ugotovimo, kaj se dogaja v naši panogi, katera podjetja v njej delujejo in kdo so naše ciljne stranke. Prav ti vpogledi nam bodo služili kot koristna podlaga za digitalno oglaševanje.

Na podlagi vpogleda v trenutno situacijo si nato določimo cilje, ki jih bomo prek digitalnega oglaševanja zasledovali. Ko smo si zastavili cilje, je seveda treba razviti načrt, kako bomo do njih prišli, katere metode bomo v te namene uporabili. Tudi za te odločitve lahko znanja črpamo iz izsledkov raziskave trga. 

Viri, ki jih imamo na razpolago

Da bi strategijo digitalnega marketinga lahko realizirali, moramo imeti na razpolago ustrezne rešitve, ki nam bodo pri tem v pomoč. Tukaj gre tako za finančna sredstva, za zaposlene v našem podjetju kot tudi za vse programe, do katerih imamo dostop v namene oglaševanja, in našega znanja.

Digitalna strategija

Pri načrtovanju digitalne strategije si moramo najprej zagotoviti vse elemente, ki jih za snovanje marketinških kampanj potrebujemo. Smiselno je, da se digitalnega oglaševanja lotimo na različnih digitalnih kanalih. Tako bomo lahko nagovarjali kar največjo maso ljudi. Pri tem pa vseeno ne smemo gledati preširoko. Naš smisel namreč ni v čim večjem številu ljudi, ampak v dosegi tistih ljudi, ki bi potencialno lahko izrazili zanimanje za naše produkte.

Če smo poprej dobro opredelili našo ciljno stranko, pri tem ne bomo imeli posebnih težav. Če smo namreč ugotovili, da po naših izdelkih povprašujejo predvsem ženske med 20. in 25. letom, bomo izbiro kanalov oglaševanja in vsebine prilagodili njim. Vprašali se bomo, kaj to ciljno skupino zanima, kakšen življenjski slog ima in s tem oblikovali persono ali več le-teh.

Pomembno je, da ciljni skupini prilagodimo tudi način nagovarjanja. Če gre za mlajšo generacijo, bomo morda vključili kakšno slengovsko besedo in njihov besednjak. Če imamo opravka z B2B poslovanjem oziroma drugimi podjetji, je smiselno izbrati bolj formalen slog.

Pomembno je, da točno definiramo aktivnosti, ki jih bomo v namene digitalnega oglaševanja izvajali v naslednjem letu. Aktivnosti nato razdelimo na več manjših in oblikujemo približno časovnico. Vprašamo se tudi, koliko nas bo vsaka od dejavnosti stala in preverimo, če imamo na voljo razpoložljiva sredstva.